Xuất bản thông tin

null Sở Tài chính trao quyết định công tác cán bộ.

Sở Tài chính trao quyết định công tác cán bộ.

Chiều ngày 28/5/2021, ông Ngô Hồng Chiều – Giám đốc Sở Tài chính đã trao Quyết định cho ông Lê Văn Út Em – chuyên viên phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp giữ chức Phó Trưởng  phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp từ ngày 01/6/2021 và bà Tạ Thị Huệ – chuyên viên phòng Tài chính đầu tư giữ chức Phó Trưởng  phòng Tài chính đầu tư từ ngày 01/6/2021.

Giám đốc Ngô Hồng Chiều trao Quyết định
và hoa cho ông Lê Văn Út Em và bà Tạ Thị Huệ

Ông Ngô Hồng Chiều chúc mừng ông Lê Văn Út Em và bà Tạ Thị Huệ, ông mong muốn ở cương vị mới, ông Lê Văn Út Em và bà Tạ Thị Huệ sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để cùng tập thể phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Lê Văn Út Em và bà Tạ Thị Huệ cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng đã tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm và hứa sẽ tiếp tục trau dồi đạo đức, chuyên môn, giữ vững đoàn kết nội bộ và cùng tập thể phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hữu Nghĩa

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:8080