Xuất bản thông tin

null Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 5 năm 2021

Trang chủ Thông tin giá cả thị trường

Giá cả thị trường và công tác quản lý giá tháng 5 năm 2021

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 năm 2021 giảm 0,11% so với tháng trước; tăng 3,23% so cùng kỳ năm trước; so với tháng 12 năm trước tăng 1,19% và tăng 1,72% so với bình quân cùng kỳ năm 2020. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 5 nhóm tăng, 01 nhóm giảm và các nhóm ổn định còn lại so với tháng trước. Các nhóm tăng gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,01%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 1,29%; Thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,01%; Giao thông tăng 0,71%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,02%. Các nhóm giảm gồm: May mặc, mũ nón và giầy dép giảm 0,09%

Xem và tải về

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1