Xuất bản thông tin

null Giá cả thị trường và công tác quản lý giá 06 tháng đầu năm 2021

Trang chủ Thông tin giá cả thị trường

Giá cả thị trường và công tác quản lý giá 06 tháng đầu năm 2021

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 năm 2021 tăng 0,19% so với tháng trước; so với tháng 12 năm trước tăng 1,69% và tăng 2,14% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 4 nhóm tăng, 7 nhóm ổn định so với tháng trước. Các nhóm tăng gồm: Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,49%; Giao thông tăng 0,98%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,04%; May mặc, mũ nón và giầy dép tăng 0,01%. Các nhóm còn lại ổn định.

Xem vài tải về

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1