Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ hộ nghèo và khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Trang chủ Hoạt động của Đảng, Đoàn thể và các tổ chức.

Hỗ trợ hộ nghèo và khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” ngày 17 tháng 3 năm 2020. Công đoàn cơ sở kết hợp với Đoàn thanh niên Sở Tài chính đã trao quà hỗ trợ cho hộ nghèo và khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Cụ thể như sau:

Hỗ trợ 4.000kg gạo tại xã Phương Trà và Thị trấn Mỹ Thọ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Mỗi phần quà là 20kg gạo. Mỗi phần quà được địa phương chuyển đến những người bị ảnh hưởng gián tiếp bởi dịch Covid-19 (người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật,…cần sự trợ giúp).

 

Tấn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1