Xuất bản thông tin

null Thêm 625 ca mắc Covid-19 mới

Thêm 625 ca mắc Covid-19 mới

Trong ngày 24/11, Đồng Tháp ghi nhận thêm 625 ca mắc mới (tăng 28 ca so với hôm qua).

Trong đó, có 179 ca trong cộng đồng, ghi nhận tại:

Huyện Lai Vung: 56 ca: 05 ca Khóm 1, 04 ca Khóm 2; 02 ca Khóm 3, thị trấn Lai Vung; 02 ca ấp Tân Thạnh, xã Hòa Thành; 02 ca ấp Long Khánh A, 01 ca ấp Long Khánh B, 01 ca ấp Long Thành, xã Long Hậu; 02 ca ấp Hòa Bình, xã Long Thắng; 04 ca ấp Tân An, 03 ca ấp Tân Bình, 03 ca ấp Tân Hưng, 02 ca ấp Tân Lợi, 01 ca ấp Tân Phong, 02 ca ấp Tân Quới, 02 ca ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa; 02 ca ấp Hòa Bình, xã Tân Hòa; 01 ca ấp Tân Quí, 01 ca ấp Tân Phú, xã Tân Phước; 02 ca ấp Tân Bình, 10 ca ấp Tân Định, 02 ca ấp Tân Lộc, xã Tân Thành; 01 ca ấp Hòa Định, 01 ca ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới.

Thành phố Cao Lãnh 22 ca: 02 ca Khóm 1, 01 ca Khóm 2, Phường 1; 01 ca khóm Mỹ Hưng, 01 ca khóm Mỹ Phước, Phường 3; 01 ca Khóm 2, Phường 4; 01 ca Khóm 3, 01 ca Khóm 4, 01 ca Khóm 5, 01 ca Khóm 6, Phường 6; 01 ca Khóm 4, Phường 11; 01 ca khóm Thuận Nghĩa, 03 ca khóm Thuận Trung, phường Hòa Thuận; 01 ca ấp Đông Bình, 01 ca ấp Hòa Long, 01 ca ấp Hòa Hưng, xã Hòa An; 01 ca Ấp 2, 01 ca Ấp 3, xã Mỹ Ngãi; 01 ca Ấp 1, xã Mỹ Trà; 01 ca ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây.

Huyện Tân Hồng 22 ca: 03 ca ấp Công Tạo, xã Bình Phú; 07 ca ấp Bắc Trang 1, xã Tân Công Chí; 04 ca ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ; 08 ca Ấp 2, xã Tân Thành B.

Huyện Lấp Vò 17 ca: 01 ca khóm Bình Hòa, thị trấn Lấp Vò; 02 ca ấp Bình Hòa, 04 ca ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành; 02 ca ấp Bình Thạnh, xã Bình Thạnh Trung; 01 ca ấp An Phong, xã Định An; 01 ca ấp Hưng Mỹ Tây, xã Long Hưng A; 01 ca ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng B; 04 ca ấp Tân Bình, xã Tân Khánh Trung; 01 ca ấp Vĩnh Bình A, xã Vĩnh Thạnh.

Huyện Châu Thành 14 ca: 04 ca khóm Phú Mỹ, thị trấn Cái Tàu Hạ; 01 ca ấp An Bình, xã An Khánh; 01 ca ấp Tân Thạnh, xã An Nhơn; 01 ca ấp An Thạnh, xã An Phú Thuận; 01 ca ấp Hòa An, 02 ca ấp Hòa Bình, xã Hòa Tân; 01 ca ấp Đông, 02 ca ấp Phú An, xã Tân Bình; 01 ca ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Trung.

Huyện Thanh Bình 13 ca: 01 ca khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình; 01 ca Ấp 3, xã An Phong; 01 ca ấp Bình Định, 01 ca ấp Bình Trung, xã Bình Thành; 01 ca Ấp 4, xã Phú Lợi; 01 ca ấp Tân Phú A, xã Tân Bình; 02 ca ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Huề; 01 ca ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú; 03 ca ấp Nam, 01 ca ấp ấp Trung, xã Tân Thạnh.

Huyện Tháp Mười 12 ca: 03 ca Khóm 1, 01 ca Khóm 3, thị trấn Mỹ An; 01 ca Ấp 4, xã Đốc Binh Kiều; 02 ca ấp Mỹ Tây 1, 02 ca ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý; 02 ca Ấp 3, xã Tân Kiều; 01 ca Ấp 6B, xã Trường Xuân.

Huyện Tam Nông 10 ca: 02 ca Ấp 1, 01 ca Ấp 2, xã An Hòa; 02 ca Ấp A, xã Phú Cường; 01 ca ấp Phú Bình, 03 ca ấp Phú Long, xã Phú Thành B; 01 ca ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ.

Thành phố Hồng Ngự 06 ca: 01 ca ca khóm An Lợi, phường An Bình A; 01 ca Khóm 2, phường An Bình B; 01 ca khóm Cồng Cọc, phường An Lạc; 01 ca Khóm 2, phường An Thạnh; 01 ca ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh; 01 ca ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội.

Thành phố Sa Đéc 04 ca: 01 ca Khóm 2, Phường 1; 01 ca Khóm 2, Phường 2; 01 ca Khóm 1, Phường 4; 01 ca ấp Phú An, xã Tân Phú Đông.

Huyện Cao Lãnh 03 ca: 01 ca Ấp 5, xã Bình Hàng Trung; 01 ca ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ; 01 ca Ấp 5, xã Phương Thịnh.

Tổng số ca dương tính cộng dồn 18.465 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 5.837ca, trong đó 5.506 ca không triệu chứng, triệu chứng nhẹ. Số bệnh nhân xuất viện 293 ca trong ngày, cộng dồn 12.368 ca. 03 ca tử vong trong ngày, cộng dồn 252 ca.

Tính đến ngày 24/11, tỉnh đã tiêm được 1.888.716 liều (tiêm mũi 1: 1.115.127 liều, đạt 91,01% dân số tỉnh, tiêm mũi 2: 773.589 liều, đạt 63,14% dân số tỉnh).

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”, thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid.

Mời xem báo cáo tại đây.

Thanh Phong

Nguồn: dongthap.gov.vn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1