Xuất bản thông tin

null 7.328 ca không triệu chứng/triệu chứng nhẹ, 41 ca rất nặng

7.328 ca không triệu chứng/triệu chứng nhẹ, 41 ca rất nặng

Ngày 05/12, tỉnh ghi nhận 690 ca mắc mới (tăng 66 ca so với hôm qua), trong đó 205 ca trong cộng đồng, cụ thể:

Huyện Tân Hồng 42 ca: 04 ca Khóm 1, 04 ca Khóm 2, 05 ca Khóm 3, thị trấn Sa Rài; 10 ca ấp Công Tạo, xã Bình Phú; 01 ca ấp Bắc Trang 1, xã Tân Công Chí; 01 ca ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ; 01 ca ấp Tân Bảnh, 06 ca ấp Tuyết Hồng, xã Tân Phước; 02 ca Ấp 1, xã Tân Thành B; 07 ca ấp Long Sơn, 01 ca ấp Phước Tiên, xã Thông Bình.

Thành phố Sa Đéc 38 ca: 03 ca Khóm 1, 01 ca Khóm 2, 02 ca Khóm 3, 02 ca Khóm 4, Phường 1; 02 ca khóm Hòa Khánh, 02 ca Khóm 2, Phường 2; 01 ca Khóm 2, Phường 3; 01 ca khóm Tân An, 03 ca khóm Tân Bình, 01 ca khóm Tân Hòa, phường An Hòa; 01 ca khóm Tân Hiệp, 01 ca khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông; 01 ca ấp Đông Giang, 02 ca ấp Đông Huề, 04 ca ấp Khánh Hòa, 03 ca ấp Khánh Nghĩa, 01 ca ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông; 02 ca ấp Phú An, 03 ca ấp Phú Hòa, 01 ca ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông; 01 ca ấp Tân Lợi, xã Tân Quy Tây.

Huyện Cao Lãnh 31 ca: 01 ca khóm Mỹ Phú Đất Liền, 03 ca khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ; 01 ca ấp An Nghiệp, xã An Bình; 01 ca Ấp 1, 01 ca Ấp 2, 02 ca Ấp 4, xã Bình Hàng Trung; 02 ca ấp Bình Mỹ A, 01 ca ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh; 01 ca Ấp 1, 02 ca Ấp 2, xã Mỹ Hiệp; 03 ca Ấp 2, 02 ca Ấp 4, xã Mỹ Long; 01 ca ấp Mỹ Đông Nhất, 02 ca ấp Mỹ Đông Ba, xã Mỹ Thọ; 01 ca ấp Bình Nhứt, xã Nhị Mỹ; 01 ca Ấp 2, 01 ca Ấp 3, xã Phong Mỹ; 01 ca Ấp 6, xã Phương Thịnh; 01 ca Ấp 3, 01 ca Ấp 5, xã Phương Trà; 01 ca Ấp 4, xã Tân Hội Trung; 01 ca Ấp 3, xã Tân Nghĩa.

Huyện Châu Thành 22 ca: 01 ca khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ; 02 ca ấp An Hòa, 01 ca ấp Tân An, xã An Nhơn; 02 ca ấp Phú An, xã An Phú Thuận; 02 ca ấp Hòa An, xã Hòa Tân; 01 ca ấp Phú Hội Xuân, xã Phú Long; 01 ca ấp Phú An, 01 ca ấp Tân An, 01 ca ấp Tây, xã Tân Bình; 02 ca ấp Tân Hòa, 01 ca ấp Phú Nhuận, xã Tân Nhuận Đông; 07 ca ấp Tân Phú, xã Tân Phú Trung.

Thành phố Cao Lãnh 22 ca: 01 ca Khóm 3, 01 ca Khóm 4, Phường 2; 01 ca khóm Mỹ Hưng, Phường 3; 01 ca Khóm 3, 03 ca Khóm 4, Phường 4; 01 ca Khóm 2, 01 ca Khóm 4, Phường 6; 01 ca Khóm 1, 01 ca Khóm 4, Phường 11; 01 ca khóm Thuận Nghĩa, 01 ca khóm Thuận Phú, phường Hòa Thuận; 01 ca khóm Mỹ Tây, 01 ca khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú; 01 ca ấp Hòa Khánh, 01 ca ấp Hòa Mỹ, xã Hòa An; 01 ca Ấp 1, xã Mỹ Trà; 01 ca ấp Đông Định, 01 ca ấp Đông Hòa, xã Tân Thuận Đông; 01 ca ấp Tân Hậu, xã Tân Thuận Tây; 01 ca ấp Tịnh Mỹ, xã Tịnh Thới.

Huyện Thanh Bình 16 ca: 03 ca khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình; 01 ca ấp Thị, xã An Phong; 01 ca Ấp 2, xã Phú Lợi; 01 ca ấp Tân Hội, xã Tân Bình; 01 ca ấp Tân Bình Hạ, xã Tân Huề; 01 ca ấp Thạnh An, xã Tân Long; 01 ca Ấp 1, 02 ca Ấp 3, xã Tân Mỹ; 01 ca ấp Tân Hòa B, 01 ca ấp Tân Thuận A, 02 ca ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú; 01 ca ấp Tây, xã Tân Thạnh.

Huyện Tháp Mười 14 ca: 01 ca Ấp 3, 04 ca Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều; 01 ca ấp Mỹ Thị B, 01 ca ấp Mỹ Phú A, xã Mỹ An; 01 ca Ấp 2, xã Mỹ Hòa; 01 ca ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý; 01 ca ấp Mỹ Điền, 01 ca ấp Mỹ Phú, 01 ca ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền; 01 ca ấp Lợi Hòa, 01 ca ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ.

Huyện Tam Nông 07 ca: 01 ca Khóm 1, 01 ca Khóm 2, 04 ca Khóm 5, thị trấn Tràm Chim; 01 ca ấp Long Phú A, xã Phú Thành A.

Huyện Lấp Vò 06 ca: 02 ca ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung; 01 ca ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A;01 ca ấp An Thuận, xã Mỹ An Hưng B; 01 ca ấp Tân Thuận A, xã Tân Mỹ; 01 ca ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh.

Huyện Lai Vung 03 ca: 01 ca ấp Tân Thạnh, 01 ca ấp Tân Thuận, xã Tân Phước; 01 ca ấp Tân Lợi, xã Tân Thành.

Thành phố Hồng Ngự 02 ca: 01 ca khóm An Phước, phường An Bình A; 01 ca Khóm 1, Phường An Thạnh.

Huyện Hồng Ngự 02 ca: 01 ca khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền; 01 ca ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc.

Tổng số ca mắc cộng dồn 25.220 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 7.532 ca, trong đó, 7.328 ca không triệu chứng, triệu chứng nhẹ, 41 ca rất nặng.

Có 2.285 ca điều trị tại nhà, nơi cư trú. Số bệnh nhân xuất viện 471 ca trong ngàycộng dồn 17.376 ca. Số ca tử vong 05 ca trong ngày, cộng dồn 304 ca.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân không được chủ quan dù đã tiêm đủ liều vắc xin, cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”, thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid.

Mời xem báo cáo tại đây; xem phụ lục tại đây.

 Thanh Phong

Nguồn: dongthap.gov.vn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1