Xuất bản thông tin

null Ghi nhận 695 ca mắc mới trong ngày 06/12

Ghi nhận 695 ca mắc mới trong ngày 06/12

Trong ngày 06/12, Đồng Tháp ghi nhận 695 ca mắc mới trong ngày (tăng 05 ca so với hôm qua).

Trong số đó có 212 ca trong cộng đồng, cụ thể:

Huyện Tam Nông 86 ca: 01 ca Khóm 1, 09 ca Khóm 2, 01 ca Khóm 3, 02 ca Khóm 4, 09 ca Khóm 5, thị trấn Tràm Chim; 02 ca Ấp 2, 05 ca Ấp 3, xã An Hòa; 02 ca ấp An Bình, 04 ca ấp An Phú, 03 ca ấp Phú Thọ, 01 ca ấp Phú Yên, xã An Long;01 ca Ấp 3, xã Hòa Bình; 10 ca Ấp A, 01 ca Ấp B, 10 ca ấp Tân Cường, xã Phú Cường; 01 ca Ấp K8, 02 ca Ấp K9, 01 ca ấp Phú Xuân, xã Phú Đức; 03 ca Ấp K10, 01 ca ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp; 01 ca Ấp 1, 03 ca ấp Phú An, xã Phú Ninh; 02 ca ấp An Phú, 05 ca ấp Long Phú A, 01 ca ấp Tân Dinh, xã Phú Thành A; 01 ca ấp Phu Binh, xã Phú Thành B; 01 ca Ấp A, 01 ca ấp Thống Nhất, xã Phú Thọ; 01 ca ấp Bưng Sấm, 01 ca ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính.

Huyện Tháp Mười 41 ca: 03 ca Khóm 1, 03 ca Khóm 2, 01 ca Khóm 3, 02 ca Khóm 4, thị trấn Mỹ An; 02 ca Ấp 3, 02 ca Ấp 4, 04 ca Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều; 02 ca Ấp 1, xã Hưng Thạnh; 03 ca Ấp 2, 01 ca Ấp 3, xã Láng Biển; 04 ca ấp Mỹ Thị A, 01 ca ấp Mỹ Thị B, 01 ca ấp Mỹ Phú A, 01 ca ấp Mỹ Phú B, 01 ca ấp Mỹ Phú C, xã Mỹ An; 02 ca Ấp 4, 01 ca Ấp 5, xã Mỹ Đông; 01 ca ấp Mỹ Nam 1, 01 ca ấp Mỹ Tây 2, 01 ca ấp Mỹ Tây 3, xã Mỹ Quý; 02 ca Ấp 4, 02 ca Ấp 6B, xã Trường Xuân.

Huyện Lai Vung 31 ca: 01 ca Khóm 4, thị trấn Lai Vung; 01 ca ấp Long Khánh B, 02 ca ấp Long Thành A, xã Long Hậu; 03 ca ấp Hòa Bình, xã Long Thắng; 02 ca ấp Tân An, 01 ca ấp Tân Bình, 03 ca ấp Tân Phong, 01 ca ấp Tân Phú, 04 ca ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa; 02 ca ấp Tân Mỹ, 03 ca ấp Tân Phú, 02 ca ấp Tân Thạnh, 02 ca ấp Tân Thuận, xã Tân Phước; 01 ca ấp Tân Bình, 01 ca ấp Tân Định, 01 ca ấp Tân Lộc, xã Tân Thành; 01 ca ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới.

Huyện Cao Lãnh 20 ca: 02 ca khóm Mỹ Tây, 01 ca khóm Mỹ Phú Cù Lao, thị trấn Mỹ Thọ; 01 ca ấp An Lạc, xã An Bình; 01 ca ấp Bình Linh, 02 ca ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh; 02 ca Ấp 4, xã Mỹ Hiệp; 01 ca Ấp 4, xã Mỹ Long; 01 ca ấp Mỹ Đông Nhất, 01 ca ấp Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ; 01 ca ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương; 01 ca ấp Bình Nhứt, 01 ca ấp Nguyễn Cử, 02 ca ấp Thanh Tiến, 01 ca ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ; 01 ca Ấp 5, xã Phương Trà; 01 ca Ấp 1, xã Tân Nghĩa.

Huyện Lấp Vò 12 ca: 01 ca khóm Bình Hòa, thị trấn Lấp Vò; 03 ca ấp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung; 01 ca ấp An Bình, 01 ca ấp An Phú, 01 ca ấp An Thạnh, xã Hội An Đông; 01 ca ấp An Bình, xã Mỹ An Hưng A; 01 ca ấp Hưng Hòa, 01 ca ấp Khánh Mỹ A, 02 ca ấp Tân Bình, xã Tân Khánh Trung.

Thành phố Cao Lãnh 08 ca: 01 ca Khóm 4, Phường 2; 01 ca Khóm 4, Phường 4; 01 ca Khóm 1, 01 ca Khóm 3, 01 ca Khóm 6, Phường 6; 01 ca Khóm 1, 01 ca Khóm 3, Phường 11; 01 ca ấp Hòa Mỹ, xã Hòa An.

Huyện Tân Hồng 07 ca: 01 ca Khóm 1, thị trấn Sa Rài; 01 ca ấp Công Tạo, 01 ca ấp Gò Da, xã Bình Phú; 01 ca ấp Bắc Trang 1, xã Tân Công Chí; 02 ca ấp Chiến Thắng, 01 ca ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ.

Huyện Châu Thành 05 ca: 01 ca ấp Tân Thạnh, xã An Hiệp; 02 ca ấp An Thái, xã An Khánh; 01 ca ấp Tân Lập, 01 ca ấp Tân Quới, xã Tân Phú Trung.

Thành phố Sa Đéc: 01 ca ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông.

Thành phố Hồng Ngự: 01 ca khóm Sở Thượng, phường An Lạc.

Tổng số ca mắc cộng dồn 25.915 ca. Số bệnh nhân xuất viện 555 ca trong ngày, cộng dồn 17.931 ca. Số ca tử vong 03 ca trong ngàycộng dồn 307 ca.

Tính đến ngày 06/12, tỉnh đã tiêm được 2.207.335 liều vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên (tiêm mũi 1: 1.230.312 liều, đạt 98,81% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 977.023 liều, đạt 78,47% dân số tỉnh). Người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi: 147.542 liều (tiêm mũi 1: 140.463 liều, đạt 85,39% dân số tỉnh; tiêm mũi 2: 7.079 liều, đạt 4,3% dân số tỉnh).

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân không được chủ quan dù đã tiêm đủ liều vắc xin, cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”, thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid.

Mời xem báo cáo tại đây; xem phụ lục tại đây.

 Thanh Phong

Nguồn: dongthap.gov.vn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1