Xuất bản thông tin

null Thêm 697 ca mắc Covid-19 mới, 725 ca hoàn thành điều trị

Thêm 697 ca mắc Covid-19 mới, 725 ca hoàn thành điều trị

Đồng Tháp ghi nhận 697 ca mắc mới trong ngày 07/12 (tăng 02 ca so với hôm qua).

Trong đó, có 250 ca trong cộng đồng, cụ thể:

Huyện Lai Vung  68 ca: 01 ca ấp Định Phong, 02 ca ấp Định Tân, xã Định Hòa; 01 ca ấp Long Hội, xã Hòa Long; 01 ca ấp Tân Hòa, 01 ca ấp Tân Thành, xã Hòa Thành; 01 ca ấp Long Khánh A, 02 ca ấp Long Khánh B, 03 ca ấp Long Thành A, xã Long Hậu; 01 ca ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng; 03 ca ấp Tân An, 02 ca ấp Tân Hưng, 01 ca ấp Tân Lợi, 01 ca ấp Tân Phong, 03 ca ấp Tân Phú, 01 ca ấp Tân Quới, 11 ca ấp Tân Thạnh, 04 ca ấp Tân Thuận, xã Phong Hòa; 02 ca ấp Tân Lộc A, 01 ca ấp Tân Lộc B, 01 ca ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương; 01 ca ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa; 02 ca ấp Tân Mỹ, 01 ca ấp Tân Phú, 12 ca ấp Tân Quí, 01 ca ấp Tân Thạnh, 03 ca ấp Tân Thuận, xã Tân Phước; 02 ca ấp Tân Định, 02 ca ấp Tân Hưng, 01 ca ấp Tân Khánh, xã Tân Thành.

Huyện Tháp Mười 61 ca: 02 ca Khóm 2, 02 ca Khóm 4, thị trấn Mỹ An; 04 ca Ấp 2, 05 ca Ấp 3, 04 ca Ấp 4, 03 ca Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều; 01 ca Ấp 3, xã Hưng Thạnh; 02 ca ấp Mỹ Thị A, 01 ca ấp Mỹ Thị B, 01 ca ấp Mỹ Phú B, 02 ca ấp Mỹ Phú C, xã Mỹ An; 01 ca Ấp 1, 01 ca Ấp 3, xã Mỹ Hòa; 01 ca ấp Mỹ Nam 1, 01 ca ấp Mỹ Phước 2, 02 ca ấp Mỹ Tây 3, xã Mỹ Quý; 02 ca ấp Mỹ Phú, 03 ca ấp Mỹ Tân, 02 ca ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền; 03 ca Ấp 3, 02 ca Ấp 4, xã Tân Kiều; 01 ca Ấp 1, xã Thạnh Lợi; 05 ca ấp Hưng Lợi, 07 ca ấp Lợi An, 02 ca ấp Lợi Hòa, 01 ca ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ.

Huyện Châu Thành 33 ca: 03 ca khóm Phú Hòa, 01 ca khóm Phú Mỹ Thành, thị trấn Cái Tàu Hạ; 01 ca ấp An Thuận, xã An Hiệp; 03 ca ấp An Hòa, 01 ca ấp Tân Phú, xã An Nhơn; 03 ca ấp An Thạnh, 01 ca ấp Hòa Thạnh, xã An Phú Thuận; 02 ca ấp An Hòa Nhất, 01 ca ấp An Hòa Nhì, 02 ca ấp Đông, 01 ca ấp Tây, 01 ca ấp Phú An, 06 ca ấp Tân An, xã Tân Bình; 01 ca ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông; 01 ca ấp Tân Hòa, 02 ca ấp Tân Lập, 01 ca ấp Tân Mỹ, 01 ca ấp Tân Phú, 01 ca ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Trung.

Huyện Tân Hồng 27 ca: 02 ca Khóm 3, thị trấn Sa Rài; 05 ca ấp Công Tạo, 05 ca ấp Gò Da, 01 ca ấp Thống Nhất, xã Bình Phú; 01 ca ấp Thống Nhất 1, xã Tân Công Chí; 03 ca ấp Chiến Thắng, 04 ca ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ; 06 ca ấp Long Sơn, xã Thông Bình.

Huyện Tam Nông 18 ca: 01 ca Khóm 4, thị trấn Tràm Chim; 01 ca Ấp 2, xã An Hòa; 01 ca ấp An Phú, xã An Long; 03 ca Ấp A, 08 ca ấp Tân Cường, xã Phú Cường; 02 ca ấp Long An A, 02 ca ấp Long Phú A, xã Phú Thành A.

Thành phố Sa Đéc 10 ca: 02 ca Khóm 1, 01 ca Khóm 3, 01 ca ấp Khóm 5, Phường 1; 01 ca khóm Hòa An, 02 ca Khóm 2, Phường 2; 01 ca Khóm 2, Phường 3; 01 ca khóm Tân An, 01 ca khóm Tân Bình, phường An Hòa.

Thành phố Cao Lãnh 09 ca: 01 ca Khóm 4, Phường 2; 01 ca khóm Mỹ Thiện, Phường 3; 01 ca Khóm 4, Phường 4; 02 ca Khóm 2, Phường 6; 01 ca Khóm 3, Phường 11; 01 ca khóm Thuận Nghĩa, phường Hòa Thuận; 02 ca ấp Tân Hậu, xã Tân Thuận Tây.

Huyện Thanh Bình 08 ca: 01 ca khóm Tân Đông B, 01 ca khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình; 01 ca ấp Hạ, xã Tân Bình; 02 ca ấp Tân Phong, xã Tân Huề; 01 ca ấp Tân Thạnh, xã Tân Long; 01 ca ấp Tân Hòa A, 01 ca ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú.

Huyện Cao Lãnh 06 ca: 03 ca Ấp 2, xã Mỹ Long; 01 ca ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Xương; 01 ca ấp Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ; 01 ca Ấp 5, xã Phương Thịnh.

Thành phố Hồng Ngự 05 ca: 01 ca khóm An Hòa, phường An Bình A; 01 ca khóm An Thạnh A, phường An Lộc; 02 ca Khóm 3, 01 ca Khóm 5, phường An Thạnh.

Huyện Lấp Vò 04 ca: 01 ca ấp Bình Hòa, xã Bình Thành; 02 ca ấp Hưng Mỹ Tây, xã Long Hưng A; 01 ca ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung.

Huyện Hồng Ngự: 01 ca Ấp 1, xã Thường Phước 1.

Tổng số ca mắc cộng dồn 26.612 ca. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị 7.636 ca; trong đó, 7.336 ca không triệu chứng/triệu chứng nhẹ53 ca rất nặng.

Số bệnh nhân hoàn thành điều trị 725 ca trong ngàycộng dồn 18.656 ca. 05 ca tử vong trong ngày, cộng dồn 312 ca.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng đề nghị các địa phương tăng cường hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, yêu cầu người dân không được chủ quan dù đã tiêm đủ liều vắc xin, cần thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế”, thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid.

Mời xem báo cáo tại đây; xem phụ lục tại đây.

 Thanh Phong

Nguồn: dongthap.gov.vn

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:-1