Xuất bản thông tin

null Thông tư 119/2021/TT-BTC ngày 23/12/2021 của bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Số ký hiệu 119/2021/TT-BTC
Ngày ký 23 thg 12 2021 - 00:00:00
Người ký Nguyễn Đức Chi
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 83/2018/TT-BTC ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới