Xuất bản thông tin

null Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 61/2018/NĐ-CP Ngày 23 Tháng 4 Năm 2018 Của Chính Phủ Về Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Trong giải quyết thủ tục hành chính

Số ký hiệu 107/2021/NĐ-CP
Ngày ký 06 thg 12 2021 - 00:00:00
Người ký Phạm Bình Minh
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 61/2018/NĐ-CP Ngày 23 Tháng 4 Năm 2018 Của Chính Phủ Về Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa, Một Cửa Liên Thông Trong giải quyết thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới