Xuất bản thông tin

null Thông tư 125/2021/TT-BTC ngày 30/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Số ký hiệu 125/2021/TT-BTC
Ngày ký 30 thg 12 2021 - 00:00:00
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 37/2018/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới