VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2251/STC-HCSN 18/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển ngành cơ khí tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025.
2 2250/STC-HCSN 18/09/2020 V/v thẩm định kinh phí Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI
3 2249 /STC-HCSN 18/09/2020 V/v thay thế Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 11/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh
4 2248/STC-QLNS 18/09/2020 /v hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngân sách địa phương cho đối tượng người thuộc hộ gia đình nghèo; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên.
5 2247/STC.QLG.CS 18/09/2020 V/v phương án khai thác Nhà nghỉ Tràm Chim
6 2246 /STC-QLNS 18/09/2020 V/v báo cáo kinh phí thực hiện công tác tái hòa nhập công đồng
7 159 /BC-STC 18/09/2020 Báo cáo Công tác tài chính tháng 9 năm 2020
8 2245/STC-QLG.CS 17/09/2020 V/v góp ý kiến dự toán
9 2244 /STC-TCDN 17/09/2020 V/v báo cáo tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước quý II/2020
10 2243 /STC-TCDN 17/09/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp 09 tháng đầu năm 2020
11 2242/STC-QLNS 17/09/2020 V/v Kinh phí trang cấp phương tiện, thiết bị phục vụ công tác giám định tư pháp
12 2241 /STC- TCĐT 17/09/2020 V/v chủ trương thực hiện gói thầu kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư
13 158 /STC-TCĐT 17/09/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công từ đầu năm đến tháng 8/2020
14 157 /BC-STC 17/09/2020 Báo cáo Kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp
15 102 /STC-QLG&CS 17/09/2020 V/v mời họp
16 101/STC-HCSN 17/09/2020 V/v mời tham gia khảo sát về việc đầu tư hệ thống hội nghi trrực tuyến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du ljch
17 46/TB-HĐTĐGĐ 16/09/2020 Thông báo ý kiến kết luận cuộc họp của hội đồng thẩm định giá đất
18 45/TB-HĐTĐGĐ 16/09/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
19 304/STC-HCSN 16/09/2020 Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2020
20 2240 /STC-HCSN 16/09/2020 V/v kinh phí thực hiện hỗ trợ giới thiệu, trưng bày các đặc sản tỉnh Đồng Tháp tại Thành phố Hồ Chí Minh