VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 98/STC-TCĐT 15/09/2020 Thơ mời về việc mời khảo sát về việc cần thiết,nguồn kinh phí xây dựng cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ
2 302/STC-HCSN 15/09/2020 Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
3 2215/STC-HCSN 15/09/2020 V/v kinh phí Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Tháp
4 2214 /STC-HCSN 15/09/2020 V/v chủ trương thực hiện các nội dung thuộc Đề án Phát triển du lịch năm 2020 tại Xẻo Quít và Khu Du lịch Tràm Chim
5 2213/STC-QLG&CS 15/09/2020 V/v ý kiến đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất – dự án khu dân cư mới phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh
6 2212/STC-VP 15/09/2020 V/v thống nhất Kế hoạch xét tuyển viên chức tại Trung tâm Dịch vụ Tài chính thuộc Sở Tài chính
7 2211/STC-TCĐT 15/09/2020 V/v góp ý Kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2021 - 2025
8 2210 /STC-QLNS 15/09/2020 V/v xin chủ trương và hỗ trợ kinh phí dịch tả heo trên địa bàn huyện Tân Hồng
9 2209 /STC-TCĐT 15/09/2020 V/v trả lại hồ sơ điều chỉnh dự án TĐC bờ đông kênh Phước Xuyên - Phần bồi thường (thu hồi lại chi phí bồi thưởng của 14 hộ dân)
10 2208 /STC-TCĐT 15/09/2020 V/v trả lời việc cải tạo, sửa chữa Trường Trung cấp H.Ngự và T. Mười
11 2207 /STC-QLNS 15/09/2020 V/v triển khai sử dụng Phần mềm quản lý ngân sách và Phần mềm xét duyệt quyết toán, tổng hợp quyết toán ngân sách của Công ty Cổ phần MISA.
12 2206/STC-QLG.CS 15/09/2020 V/v phê duyệt phương án xử lý tang vật vi phạm tịch thu sung quỹ Nhà nước
13 2205/STC-QLG&CS 15/09/2020 V/v bố trí kinh phí để hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ dân thuộc dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Mỹ An – Vàm Cống)
14 2204/STC-QLG.CS 15/09/2020 V/v góp ý kiến dự án
15 2203/STC-QLG&CS 15/09/2020 V/v ý kiến về đầu tư dự án của Công ty CP XDCT Trường Lộc
16 2201/STC-VP 15/09/2020 V/v cử công chức tham gia tập huấn trực tuyến toàn quốc Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên
17 2200/STC-VP 15/09/2020 V/v cử công chức tham gia Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
18 2199 /STC-HCSN 15/09/2020 V/v thực hiện chế độ đối với nhà giáo
19 2198/STC-HCSN 15/09/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Công văn số 1245-CV/TU ngày 19/8/2020 của Tỉnh ủy.
20 2197 /STC-HCSN 15/09/2020 V/v hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Champasak-Lào năm 2020 để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị thành phố Pakse tiến tới chào mừng Đảng bộ tỉnh Champasak lần thứ VIII