VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2195 /STC-HCSN 15/09/2020 V/v gia hạn thời gian trình dự thảo quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều theo Thông tư số 68/2020/TT-BTC
2 2194 /STC-TCDN 15/09/2020 V/v góp ý Dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển Tỉnh
3 2193 /STC-TCDN 15/09/2020 V/v vướng mắc, khó khăn khi thực hiện Thông tư số 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, đề xuất bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung/thay thế
4 2192 /STC-TCDN 15/09/2020 V/v đề xuất danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn
5 2190 /STC-QLNS 14/09/2020 V/v xác nhận tỷ lệ thu, chi ngân sách phường An Hòa, thành phố Sa Đéc giai đoạn 2017-2019
6 1913/STC-VP 14/09/2020 V/v cử thành viên tham gia Hội đồng tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng
7 96 /STC-QLG.CS 11/09/2020 V/v bàn giao tài sản công theo Quyết định số 643/QĐ-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính
8 301/STC-TCĐT 11/09/2020 V/v tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (vốn cấp tỉnh) và sử dụng phần mềm quyết toán vốn đầu tư đến ngày 30/8/2020
9 2191/STC-TCĐT 11/09/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021 - 2025
10 2189 /STC-HCSN 11/09/2020 V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung chi kinh phí đã giao dự toán năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (lần 2)
11 2188/STC-HCSN 11/09/2020 V/v điều chỉnh nội dung chi kinh phí không tự chủ năm 2020 của Sở Xây dựng
12 2186/STC-QLG&CS 11/09/2020 V/v ý kiến đầu tư dự án kho lạnh và Nhà máy chế biến nông sản Đồng Tháp
13 2185/STC-QLG&CS 11/09/2020 V/v thực hiện Thông báo số 180/TB-VPUBND ngày 28/8/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
14 2184/STC-TCĐT 11/09/2020 V/v cử công chức tham gia Tổ thẩm tra việc thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị tại Bệnh viện Phương châu Sa Đéc
15 2183/STC-QLNS 11/09/2020 V/v phối hợp xây dựng báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng UBND Tỉnh
16 154/STC-QLNS 11/09/2020 V/v chi phí liên quan đến công tác dập dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
17 153 /BC-STC 11/09/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2020
18 95 /STC-QLG&CS 10/09/2020 V/v mời họp
19 300 /2020/TB-STC 10/09/2020 Thông báoThẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.
20 299 /2020/TB-STC 10/09/2020 Thông báo Thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019 của Vườn quốc gia Tràm chim.