VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2158/STC-TCĐT 09/09/2020 V/v góp ý dự thảo Đề cương và dự toán Đề án thí điểm mô hình phát triển điện mặt trời kết hợp với trồng cây nông nghiệp, nuôi thủy sản
2 2157 /STC-HCSN 09/09/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học và sau đại học làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp
3 2156 /STC-HCSN 09/09/2020 V/v kinh phí tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các đề án, chương trình, kế hoạch về công tác gia đình giai đoạn 2010-2020
4 2155/STC-QLG&CS 09/09/2020 V/v thống nhất phương pháp xác định giá đất đối với Doanh nghiệp Tư nhân Hương Sang Sa Đéc
5 2154/STC-QLG&CS 09/09/2020 V/v thống nhất phương pháp xác định giá đất đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp
6 2153 /STC-QLNS 09/09/2020 V/v ý kiến hỗ trợ trang cấp phương tiện, thiết bị phục vụ công tác giám định tư pháp
7 2152 /STC-QLNS 09/09/2020 V/v kinh phí tham dự Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam
8 297 /STC-HCSN 08/09/2020 Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2020
9 2151/STC-QLG&CS 08/09/2020 V/v xác định khoản được trừ vào tiền thuê đất phải nộp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Hai Nắm
10 2150 /STC-QLG&CS 08/09/2020 V/v thống nhất phương pháp xác định giá đất đối với Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp
11 2148 /STC-QLG.CS 08/09/2020 V/v phê duyệt phương án xử lý tang vật vi phạm tịch thu sung quỹ Nhà nước
12 2147/STC-QLG.CS 08/09/2020 V/v lựa chọn mua máy vi tính
13 2146/STC-QLG.CS 08/09/2020 V/v góp ý kiến dự toán
14 2145/STC-QLG.CS 08/09/2020 V/v góp ý kiến dự toán
15 2144/STC-QLG.CS 08/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư ngành điện của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp
16 2143 /STC-QLG.CS 08/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy điều hòa Bệnh viện đa khoa Sa Đéc
17 2142/STC-QLG.CS 08/09/2020 V/v góp ý kiến dự toán
18 2141 /STC-QLG.CS 08/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu hiện bổ sung phân hệ phần mềm quản lý đào tạo và thi đua, khen thưởng
19 2140 /STC-QLG.CS 08/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư ngành điện lạnh của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp
20 2139/STC-QLG.CS 08/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư ngành nước của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp