VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2119/STC-TCDN 07/09/2020 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty Lương thực Đồng Tháp
2 2118/STC-TCDN 07/09/2020 V/v hỗ trợ chi phí đầu tư Nhà hàng ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản địa phương đối với Điểm tham quan, du lịch Đồng Sen Chín Theo
3 2117 /STC - QLG.CS 07/09/2020 V/v cử công chức tham gia Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng dân sự Tòa án Tỉnh
4 2114 /STC-HCSN 07/09/2020 V/v bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi năm 2019 kéo dài sang 2020 tiếp tục thực hiện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 150 /BC-STC 07/09/2020 Báo cáo Kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết triển khai 05 dịch vụ công trực tuyến mức 04 cho Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp
6 93 /STC-TCĐT 04/09/2020 V/v mời họp
7 294 /2020/TB-STC 04/09/2020 Thông báo Thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Tịnh thới.
8 293 /2020/TB-STC 04/09/2020 Thông báo Thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019 của Ban QLDA ĐTXD công trình nông nghiệp & PTNT (Lần 2).
9 292 /2020/TB-STC 04/09/2020 Thông báo Thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng
10 291 /2020/TB-STC 04/09/2020 Thông báo Thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Tân dương.
11 290 /2020/TB-STC 04/09/2020 Thông báo Thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019 Bệnh viện y học cổ truyền.
12 288 /2020/TB-STC 04/09/2020 Thông báo Thẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019 của Sở y tế.
13 287 /STC-HCSN 04/09/2020 Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2020
14 2116 /STC-VP 04/09/2020 V/v cung cấp thông tin kết quả giải quyết TTHC năm 2019, quý I và quý II năm 2020
15 2115/STC-HCSN 04/09/2020 V/v mức chi hỗ trợ thêm cho người trực tiếp tham gia phòng chống dịch Covid-19.
16 2113/STC-VP 04/09/2020 V/v đề xuất kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết
17 2112 /STC-QLNS 04/09/2020 V/v chi phí liên quan đến công tác dập dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
18 2111/STC-VP 04/09/2020 V/v thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật đào tạo
19 2110/STC-VP 04/09/2020 V/v thay đổi Trưởng ban Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh
20 2109 /STC-TCDN 04/09/2020 V/v đơn giá xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tại bãi rác Đập Đá, huyện Cao Lãnh