VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2091/STC-TCĐT 01/09/2020 V/v kinh phí thực hiện các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 2090/STC-QLG&CS 01/09/2020 V/v trình duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thửa số 1703, tờ bản đồ số 7, tọa lạc xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh
3 2088/STC-QLG&CS 01/09/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
4 2087/STC-QLG&CS 01/09/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
5 2086/STC-QLG&CS 01/09/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
6 2085/STC-QLG&CS 01/09/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp
7 2084/STC-TCĐT 01/09/2020 V/v góp ý kiến dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp năm 2020
8 2082/STC-QLG&CS 01/09/2020 V/v cung cấp số liệu để nhập dữ liệu đầu kỳ phần mềm quản lý cụm, tuyến dân cư
9 2081/STC-HCSN 01/09/2020 V/v góp ý dự thảo Thể lệ giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Quang Diêu lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020
10 2080/STC-VP 01/09/2020 Danh sách cử thành viên tham gia hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thpt năm 2020
11 131/QĐ-STC 01/09/2020 Quyết định về việc thanh lý 02 phòng dịch vụ sản của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp trực thuộc Sở Y tế.
12 130/QĐ-STC 01/09/2020 Quyết định Xác lập sở hữu toàn dân về tài sản công và phương án xử lý tài sản công từ xác lập sở hữu toàn dân giao cho Trung tâm y tế huyện Tân Hồng quản lý, sử dụng
13 129/QĐ-STC 01/09/2020 Quyết định Xác lập sở hữu toàn dân về tài sản công và phương án xử lý tài sản công từ xác lập sở hữu toàn dân giao cho Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp quản lý, sử dụng
14 128/QĐ-STC 01/09/2020 Quyết định Xác lập sở hữu toàn dân về tài sản công và phương án xử lý tài sản công từ xác lập sở hữu toàn dân giao cho Bệnh viện đa khoa Sa Đéc quản lý, sử dụng
15 92 /STC-QLG.CS 31/08/2020 V/v kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất huyện Hồng Ngự, thành phố Sa Đéc
16 44 /BC-STC 31/08/2020 Báo cáo kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết Mua sắm thiết bị phòng họp trực tuyến
17 285 /STC-QLNS 31/08/2020 V/v thông báo rút dự toán kinh phí trang bị tài khoản online cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018
18 2078/STC-TCĐT 31/08/2020 V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác Kế hoạch kiểm toán năm 2020.
19 2077 /STC-VP 31/08/2020 V/v nghỉ lễ và phân công trực Kỷ niệm ngày Quốc khánh (02/9) Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, năm 2020
20 2076 /STC-VP 31/08/2020 V/v rà soát, đầu tư phát triển lưới điện phân phối năm 2021