VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2041/STC-TCDN 27/08/2020 V/v góp ý dự án Trung tâm giữ xe Thời Đại Mới
2 2040/STC-QLNS 27/08/2020 V/v đề nghị đóng tài khoản Quỹ ủng hộ kiên cố hóa trường lớp, do Sở Tài chính quản lý trực tiếp mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp
3 2039/STC-QLNS 27/08/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
4 2038/STC-VP 27/08/2020 V/v ý kiến khen thưởng và giới thiệu Đoàn Đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X
5 2037/STC-VP 27/08/2020 V/v góp ý đề nghị khen thưởng
6 2036 /STC-TCĐT 27/08/2020 V/v sự cần thiết, nguồn kinh phí sửa chữa nhà xưởng, Trường Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp
7 2035 /STC-TCĐT 27/08/2020 V/v quyết toán vốn đầu tư công trình Trung tâm GDTX huyện Lấp Vò (phần bồi thường)
8 2034 /STC-HCSN 27/08/2020 V/v dự thảo quy định về nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều theo Thông tư số 68/2020/TT-BTC
9 2033 /STC-QLNS 27/08/2020 V/v hỗ trợ kinh phí mua thiết bị của Hội Khoa học lịch sử tỉnh Đồng Tháp
10 2032/STC-QLG&CS 27/08/2020 V/v thống nhất phương pháp xác định giá đất đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, tọa lạc Phường 6, thành phố Cao Lãnh
11 2031/STC-QLG&CS 27/08/2020 V/v thống nhất phương pháp xác định giá đất đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, tọa lạc phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh
12 2029/STC-VP 27/08/2020 V/v rà soát, cập nhật bổ sung các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 5 năm (2021-2025)
13 2028 /STC-HCSN 27/08/2020 V/v kinh phí tổ chức Đại hội Liên Minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
14 2027/STC-QLG.CS 27/08/2020 V/v Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình
15 2026 /STC-QLG.CS 27/08/2020 V/v Điều chỉnh danh mục mua sắm tài sản của Sở Tài nguyên và Môi trường
16 2025/STC-HCSN 27/08/2020 V/v hỗ trợ chi phí hoạt động quản lý, vận hành nhà ở sinh viên và nhà công vụ
17 2024 /STC-HCSN 27/08/2020 V/v đề xuất việc dừng phát sóng quảng bá kênh chương trình Truyền hình Đồng Tháp trên vệ tinh Vinasat-2
18 142 /BC-STC 27/08/2020 Báo cáo Kết quả phân cấp quản lý nhà nước năm 2020
19 141 /STC-QLNS 27/08/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 89 /STC-QLG&CS 26/08/2020 V/v mời họp