VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 40/TB-HĐTĐGĐ 26/08/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
2 39/TB-HĐTĐGĐ 26/08/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
3 283/STC-HCSN 26/08/2020 Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
4 2023 /STC-QLG.CS 26/08/2020 Báo cáo thẩm địnhvề kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu và vật tư y tế tiêu hao cho các cơ sở y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
5 2021/STC-VP 26/08/2020 V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Đồng Tháp
6 2020 /STC-TCDN 26/08/2020 V/v hỗ trợ kinh phí cho nhà đầu tư vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt Quý I/2020
7 2019/STC-QLNS 26/08/2020 V/v rà soát số liệu vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi đã giải ngân nhưng chưa thực hiện hạch toán vào NSNN năm 2019 trở về trước (lần 2)
8 2018/STC-QLG&CS 26/08/2020 V/v danh sách tham gia các lớp bồi dưỡng về lĩnh vực đất đai
9 2017 /STC-QLG.CS 26/08/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị dạy học Lớp 1 cho các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh
10 2016 /STC-QLG.CS 26/08/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang phục, dụng cụ tập luyện và thi đấu môn Judo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Tỉnh
11 2015 /STC-QLG.CS 26/08/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang phục, dụng cụ tập luyện và thi đấu môn Vovinam của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Tỉnh
12 2014 /STC-TCĐT 26/08/2020 V/v phân khai chi tiết danh mục công trình hoàn thành đã phê duyệt quyết toán còn công nợ (đợt 4)
13 88 /STC-TCDN 25/08/2020 V/v mời họp
14 281 /STC-QLNS 25/08/2020 V/v thông báo kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ, bổ sung (lần 01) đợt 3 năm 2020
15 280/STC-QLNS 25/08/2020 V/v thông báo cấp kinh phí thực hiện theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, bổ sung (lần 1) đợt 3 năm 2020 (từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/09/2020)
16 279/STC-HCSN 25/08/2020 Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
17 2013/STC-VP 25/08/2020 V/v cử công chức tham dự đào tạo Cao học chuyên ngành Quản lý Kinh tế
18 2012 /STC-QLNS 25/08/2020 V/v góp ý dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định mức chi cho công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sự địa phương, ngành
19 2011 /STC-TCĐT 25/08/2020 V/v bố trí vốn thanh toán chi phí khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết mở rộng Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2 (2016 – 2020)
20 2010 /STC-TCĐT 25/08/2020 V/v chủ trương cho ứng vốn xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lai Vung