VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1981/STC-QLG.CS 24/08/2020 V/v xin chủ trương giảm trừ khối lượng hợp đồng gói thầu số 02: Cung cấp, lắp đặt thiết bị máy lọc máu liên tục và hệ thống ECMO
2 1980 /STC-QLG.CS 24/08/2020 V/v tham mưu phương án xử lý tang vật vi phạm tịch thu sung quỹ Nhà nước
3 86 /QĐ-STC-PDQT 21/08/2020 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Mở rộng đường vào Sở Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (đoạn từ Quốc lộ 30 đến cầu Bình Trị)
4 278/STC-HCSN 21/08/2020 Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
5 277 /STC-HCSN 21/08/2020 Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi NSNN năm 2020
6 1979 /STC-QLNS 21/08/2020 V/v thực hiện chi chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020
7 1979 /STC-QLNS 21/08/2020 V/v thực hiện chi chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020
8 1977 /STC-HCSN 21/08/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021
9 1976 /STC-QLG.CS 21/08/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Tháp 05 năm, giai đoạn 2016-2020
10 1975 /STC-QLG.CS 21/08/2020 V/v tham mưu phương án xử lý tang vật vi phạm tịch thu sung quỹ Nhà nước
11 1974/STC-HCSN 21/08/2020 V/v kinh phí nghỉ việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP của Sở Giao thông vận tải
12 1973/STC-TCĐT 20/08/2020 V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Kế hoạch kiểm toán năm 2021.
13 1970 /STC-QLNS 20/08/2020 V/v kinh phí hoạt động cho Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân Tỉnh
14 1969/STC-VP 20/08/2020 V/v thay đổi Lãnh đạo phụ trách công tác kiểm soát TTHC của cơ quan
15 1968/STC-VP 20/08/2020 V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn cấp phát, cấp đổi, cấp lại Bằng, hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước, cấp Tỉnh
16 1967/STC-VP 20/08/2020 V/v ý kiến đề nghị khen thưởng
17 1966 /STC-HCSN 20/08/2020 V/v báo cáo việc hỗ trợ kinh phí tổ chức 02 Phiên chợ đưa “Hàng Việt Nam về khu, cụm công nghiệp” năm 2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh
18 138 /STC-QLNS 20/08/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
19 137/BC-STC 20/08/2020 Báo cáo Công tác tài chính tháng 8 năm 2020
20 87 /STC-QLG&CS 19/08/2020 V/v mời họp