VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1965/STC-QLG&CS 19/08/2020 V/v thống nhất phương pháp xác định giá đất đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, tọa lạc phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự
2 1964/STC-QLG&CS 19/08/2020 V/v thống nhất phương pháp xác định giá đất đối với Công ty TNHH MTV Mai Anh Đồng Tháp
3 1963/STC-QLG&CS 19/08/2020 V/v thống nhất phương pháp xác định giá đất đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, tọa lạc phường 1, thành phố Sa Đéc
4 1962/STC-QLG&CS 19/08/2020 V/v thống nhất phương pháp xác định giá đất đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, tọa lạc thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành
5 1961/STC-QLG&CS 19/08/2020 V/v thống nhất phương pháp xác định giá đất đối với Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp, tọa lạc thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh
6 1960 /STC-TCĐT 19/08/2020 V/v bố trí kinh phí các khoản mục chi phí không được tài trợ bởi ADB thuộc dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê Kông
7 1959 /STC-TCĐT 19/08/2020 V/v hỗ trợ có mục tiêu vốn sự nghiệp kinh tế đầu tư thí điểm hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật 04 cụm dân cư vượt lũ giai đoạn 01
8 1958 /STC- TCĐT 19/08/2020 V/v góp ý lập kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
9 1956/STC-QLNS 19/08/2020 V/v báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi năm 2020 và định hướng xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2021
10 1955/STC-QLG.CS 19/08/2020 V/v Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười
11 1954 /STC-QLNS 19/08/2020 V/v hỗ trợ kinh phí trang bị phòng họp trực tuyến Ban Dân vận Tỉnh ủy
12 1953/STC-QLG&CS 19/08/2020 V/v cung cấp hồ sơ
13 1952 /STC-QLNS 19/08/2020 V/v kế hoạch kiểm tra để xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan từ nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương năm 2020 (đợt 1).
14 1951/STC-QLG.CS 19/08/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
15 1950 /STC-QLG.CS 19/08/2020 V/v phê duyệt phương án xử lý tang vật vi phạm tịch thu sung quỹ Nhà nước
16 1949/STC-QLG.CS 19/08/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất, vật tư cho máy phân tích sinh hóa AU680 cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp năm 2020-2021
17 1948 /STC-QLG.CS 19/08/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ đánh giá, giám sát an toàn hệ thống thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hệ thống mạng của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, hành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp
18 1947 /STC-QLG.CS 19/08/2020 V/v xin chủ trương mua sắm máy điều hòa của Bệnh viện đa khoa Sa Đéc
19 1946 /TTr-STC 19/08/2020 Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
20 1945 /STC-TCDN 19/08/2020 V/v báo cáo kết quả giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 2020 của DNNN và DN có vốn nhà nước