VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1554 /STC-TCDN 07/07/2020 V/v góp ý đề xuất dự án Nhà máy lau bóng gạo Bình Tân tại ấp An Ninh, xã Định An, huyện Lấp Vò của Công ty CP Bình Tân
2 1553 /STC-TCDN 07/07/2020 V/v điều chỉnh dự án Trang trại nuôi trồng thủy sản tại huyện Tân Hồng của Ông Đặng Văn Viễn
3 1552 /STC-TCDN 07/07/2020 V/v góp ý đề xuất dự án Nhà máy sản xuất củi trấu Phúc Hậu Tân Định của Công ty TNHH Phúc Hậu Tân Định
4 1551 /STC-QLNS 07/07/2020 V/v thông báo kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ đợt 3 năm 2020.
5 1549/STC-QLG&CS 07/07/2020 V/v hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Sa Đéc
6 115/STC-QLNS 07/07/2020 V/v báo cáo tình hình sử dụng Dự phòng ngân sách cấp Tỉnh; Quỹ dự trữ tài chính địa phương 6 tháng đầu năm 2020.
7 1548 /STC-HCSN 06/07/2020 V/v đề nghị điều chỉnh nội dung sửa chữa sang nội dung mua sắm tài sản
8 1547/STC-QLG.CS 06/07/2020 V/v cung cấp thông tin
9 1546/STC-TCĐT 06/07/2020 V/v góp ý báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án xây dựng mới Khu điều trị nội trú và Khu kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười
10 1545 /STC- HCSN 06/07/2020 V/v kinh phí tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba - năm 2021
11 1544 /STC-HCSN 06/07/2020 V/v tổ chức diễn tập Ứng phó sự cố và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12 1543 /STC-HCSN 06/07/2020 V/v kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
13 1542 /STC-QLG.CS 06/07/2020 V/v thẩm định dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của BQL Dự án và PTQĐ huyệnThanh Bình
14 1541 /STC-QLG.CS 06/07/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác quan trắc môi trường của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
15 1540 /STC-QLG.CS 06/07/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thức ăn công nghiệp, men tiêu hóa, vitamin hỗ trợ mô hình nuôi lươn không bùn của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn
16 1539 /STC-QLG.CS 06/07/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hệ thống máy chủ của Trung Tâm Y tế huyện Thanh Bình
17 1538 /STC-QLG.CS 06/07/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe mô tô cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải
18 1537/STC-QLG.CS 06/07/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng của Sở Tài nguyên và Môi trường
19 1536 /STC-HCSN 06/07/2020 V/v thẩm định phương án tự chủ của các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2020-2022
20 1535/STC-QLNS 06/07/2020 V/v thu thêm tiền phí sử dụng ngân quỹ nhà nước sau rà soát theo công văn số 2727/KBNNQLNQ