VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2339 /STC-HCSN 29/09/2020 V/v thẩm định văn bản quy phạm pháp luật về quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2 2338 /STC-QLG.CS 29/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khai quật khảo cổ, lập hồ sơ di sản văn hóa thế giới đối với văn hóa Óc Eo tại Khu di tích Gò Tháp
3 2337/STC-HCSN 29/09/2020 V/v ý kiến dự thảo dự án xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
4 2336 /STC-QLG.CS 29/09/2020 V/v nhắc việc xác định giá trị QSDĐ (lần 2)
5 2335/STC-QLG.CS 29/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị màn hình Led P5mm ngoài trời (Outdoor) để phát triển mạng thông tin việc làm, cơ sở dữ liệu người tìm việc, việc tìm người của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp
6 2334/STC-QLG.CS 29/09/2020 V/v thuê tòa nhà bưu điện Tỉnh để bố trí Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công Tỉnh.
7 2333 /STC-QLG.CS 29/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thức ăn hỗn hợp, vắc xin hỗ trợ mô hình chăn nuôi vịt thịt an toàn sinh học gắn liền với tiêu thụ của Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao
8 2332/STC-QLG.CS 29/09/2020 V/v báo cáo bàn giao tài sản của Cục Quản lý thị trường
9 2331/STC-QLG&CS 29/09/2020 V/v thống nhất phương pháp xác định giá đất đối với Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng – Thương mại Kiến Quảng
10 2330/STC-VP 29/09/2020 V/v cử công chức tham gia Tổ Thẩm định dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc Tổ Thẩm định
11 2330/STC-VP 29/09/2020 V/v cử công chức tham gia Tổ Thẩm định dự toán kinh phí nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc Tổ Thẩm định
12 163/BC-STC 29/09/2020 Tự kiểm tra, đánh giá việc duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2020 của Sở Tài chính
13 106 /STC-QLG.CS 29/09/2020 V/v kiểm tra hiện trạng Máy siêu âm màu của BVĐKĐT thanh lý
14 2328/STC-QLNS 28/09/2020 V/v hạch toán điều chỉnh chi chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020
15 2328/STC-QLNS 28/09/2020 V/v hạch toán điều chỉnh chi chuyển nguồn năm 2019 sang năm 2020
16 2327/STC-QLG&CS 28/09/2020 V/v ý kiến đầu tư dự án xây dựng khu đô thị mới Vĩnh Phước, thành phố Sa Đéc
17 2326/STC-TTr 28/09/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 03/2013/TT-TTCP
18 2326/STC-TTr 28/09/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 03/2013/TT-TTCP
19 2325/STC-QLG&CS 28/09/2020 V/v ý kiến đầu tư dự án Nhà máy sản xuất hàng giá trị gia tăng Phát Tiến
20 2324/STC-QLG&CS 28/09/2020 V/v ý kiến đầu tư dự án Trung tâm hội nghị khoa học và du lịch hoang dã Tràm Chim