VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1430/STC-QLG&CS 23/06/2020 V/v tăng hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định giá thu tiền sử dụng đất đối với bà Trần Thị Hậu
2 1428 /STC-TCĐT 23/06/2020 V/v trình phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3 1427/STC-TCĐT 23/06/2020 V/v ý kiến thanh toán gói thầu tư vấn lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tràm Chim đến năm 2030
4 1424/STC-QLG&CS 23/06/2020 V/v kết quả điều tra chi phí sản xuất và giá thành lúa
5 1423 /STC-HCSN 23/06/2020 V/v triển khai Thông tư số 54/2020/TT-BTC ngày 12/6/2020 của Bộ Tài chính
6 1422/STC-VP 23/06/2020 V/v góp ý dự thảo các Bảng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các loại hình và ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã, thành phố
7 1421 /STC-QLNS 23/06/2020 V/v báo cáo kinh phí dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 1420 /STC-TCDN 23/06/2020 V/v phương án tài chính tháo gỡ khó khăn dự án khắc phục ô nhiễm bãi rác huyện Lấp Vò
9 1419 /STC-TCĐT 23/06/2020 V/v thẩm tra quyết toán Chương trình phục hồi thu nhập giải quyết ảnh hưởng lún sụt đất ruộng khi xử lý nền đất yếu tại Dự án “Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông” do ADB tài trợ
10 1418/STC-QLNS 23/06/2020 V/v rà soát, đề xuất thay thế các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2020
11 1417 /STC-QLG.CS 23/06/2020 V/v kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu sản xuất, phát sóng Chương trình tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương năm trên Kênh truyền hình VTV4
12 102/STC-QLG.CS 23/06/2020 Báo cáo về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng và triển khai phần mềm Quản lý cụm, tuyến dân cư
13 83/QĐ.STC 22/06/2020 V/v tặng Giấy khen giai đoạn I năm 2020
14 1416 /STC-QLG.CS 22/06/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua văn phòng phẩm của Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình
15 1415/STC-QLG.CS 22/06/2020 V/v xử lý tài sản dự án không còn nhu cầu sử dụng
16 1414 /STC- HCSN 22/06/2020 V/v góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020
17 1413/STC-QLNS 22/06/2020 V/v tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng chính phủ
18 1412/STC-QLG.CS 22/06/2020 V/v thu hồi xe ô tô của Bênh viện đa khoa Đồng Tháp giao Sở Tài chính thực hiện bán theo quy định
19 1411/STC-HCSN 19/06/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp.
20 1409 /STC- TCĐT 19/06/2020 V/v phân khai kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách Tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2020