VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1408 /STC-HCSN 19/06/2020 V/v chủ trương mua vắc xin lở mồm long móng tiêm phòng cho đàn gia súc trong vùng khống chế năm 2020
2 1407/STC-HCSN 19/06/2020 V/v lập dự toán chi tiết kinh phí hỗ trợ thành lập mới các hợp tác xã
3 1406/STC-QLG.CS 19/06/2020 V/v xin chủ trương mua linh kiện sửa chữa máy siêu âm màu của Bệnh viện đa khoa Sa Đéc
4 1405/STC-QLG.CS 19/06/2020 V/v thanh lý xe ô tô chuyên dùng của Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao.
5 1404/STC-QLG.CS 19/06/2020 V/v thanh lý xe ô tô của Trung tâm Ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao.
6 1402/STC-QLNS 19/06/2020 V/v phối hợp triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm Nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.
7 1401 /STC-HCSN 19/06/2020 V/v ý kiến về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ
8 1400 /STC-HCSN 19/06/2020 V/v kế hoạch mua sắm Thiết bị Quan trắc môi trường tự động năm 2020
9 1399 /STC-HCSN 19/06/2020 V/v kinh phí thực hiện đấu thầu khai thác 09 tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10 101/BC-STC 19/06/2020 Báo cáo Công tác tài chính tháng 6 năm 2020
11 99 /BC-STC 18/06/2020 Báo cáo Về việc Sơ kết công tác thi đua, khen thưởg 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020
12 175/STC-HCSN 18/06/2020 Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
13 1398 /STC-HCSN 18/06/2020 V/v đề xuất mức chi thực hiện kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật
14 1395/STC-QLNS 18/06/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15 1394 /STC-HCSN 18/06/2020 V/v xây dựng nhà kho và cửa hàng trưng bày sản phẩm dịch vụ nông nghiệp của Trung tâm Dịch vụ NN & NSNT
16 1393/STC-QLG.CS 18/06/2020 V/v Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của các đơn vị thuộc Sở Y tế
17 1392 /STC-QLG.CS 18/06/2020 V/v Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
18 1391 /STC-HCSN 18/06/2020 V/v kinh phí tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV năm 2020
19 1390 /STC- TCĐT 18/06/2020 V/v kế hoạch tổng thể thực hiện hoạt động sinh kế thuộc Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười (các huyện phía bắc tỉnh Đồng Tháp
20 100 /BC-STC 18/06/2020 Báo cáo Kết quả thẩm định đề cương và dự toán chi tiết Mua sắm thiết bị phòng họp trực tuyến