VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 25/TB-HĐTĐGĐ 17/06/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
2 24/TB-HĐTĐGĐ 17/06/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
3 23/TB-HĐTĐGĐ 17/06/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
4 1389/STC-QLNS 17/06/2020 V/v giải trình kiến nghị cử tri trước kỳ họp lần thứ 15, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX
5 1388/STC-HCSN 17/06/2020 V/v kinh phí sửa chữa xe ô tô của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp
6 1387/STC-HCSN 17/06/2020 V/v ý kiến bãi bỏ quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng sinh viên hệ cử tuyển tỉnh Đồng Tháp
7 1386 /STC- HCSN 17/06/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8 1385 /STC- HCSN 17/06/2020 V/v kinh phí điều tra, thu thập, cập nhật thông tin cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020
9 1384 /STC-TCDN 17/06/2020 V/v triển khai Thông tư số 44/2020/TT-BTC
10 1383 /STC-TCDN 17/06/2020 V/v góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thị trường mua bán nợ
11 1382 /STC-TCDN 17/06/2020 V/v mua lại các trạm cấp nước nông thôn của Dowasen
12 1381 /STC-QLG.CS 17/06/2020 V/v cung cấp số liệu thanh tra
13 1380 /STC- TCĐT 17/06/2020 V/v chủ trương đầu tư dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống truyền thanh cơ sở năm 2020
14 96 /BC-STC 16/06/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020
15 1379/STC-VP 16/06/2020 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng CCVC năm 2021
16 1378 /STC-QLCS.G 16/06/2020 V/v cho ý kiến về phương án xử lý tài sản công
17 1377 /STC-TCDN 16/06/2020 V/v hỗ trợ chi phí đầu tư Nhà hàng ăn uống kết hợp bán hàng đặc sản địa phương đối với Điểm tham quan, du lịch Nghĩa Nhân Đồng quê quán
18 1376 /STC-TCDN 16/06/2020 V/v chủ trương đầu tư dự án Trung tâm nhà hàng tiệc cưới Thu Hạnh tại huyên Tân Hồng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ - Vàng bạc Đá Quý Thu Hạnh
19 1375 /STC-TCDN 16/06/2020 V/v hỗ trợ chi phí lãi vay cho Công ty TNHH MTV Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa Hồng Ngự
20 1374/STC-TCDN 16/06/2020 V/v chủ trương đầu tư dự án Khu nhà nghỉ dưỡng homestay