VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1357/STC-QLG.CS 15/06/2020 V/v đấu thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế và vắc xin, sinh phẩm cho các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2021-2023
2 1356/STC-QLG&CS 15/06/2020 V/v ý kiến điều chỉnh dự án đầu tư Khu dân cư Ngô Thị Thúy Vân tại thành phố Sa Đéc
3 1354 /STC-QLG.CS 15/06/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh
4 1089/STC-QLNS 14/06/2020 V/v báo cáo tình hình hoạt động các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020
5 94/STC-QLNS 12/06/2020 Báo cáo Tình hình ước thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm Dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020
6 339 /STC-QLNS 12/06/2020 V/v hỗ trợ chế độ thôi việc đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã do dôi dư sắp xếp, bố trí lại số lượng theo quy định (đợt 6) của huyện Hồng Ngự.
7 1350 /STC-TCDN 12/06/2020 V/v xử lý tài chính sau khi thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty CP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà
8 1349/STC-VP 12/06/2020 V/v thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định đề án khuyến công địa phương, phát triển ngành cơ khí tỉnh Đồng Tháp năm 2020
9 1348 /STC-VP 12/06/2020 V/v xác nhận kinh phí đào tạo
10 1347 /STC-QLG.CS 12/06/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện kế hoạch bảo tồn một số loài cây bản địa năm 2020 của Vườn Quốc gia Tràm Chim
11 1346/STC-QLG.CS 12/06/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm cây vú sữa trồng lưu niệm tại công trình Tượng đài tưởng niệm sự kiện 100 ngày tập kết tại Cao Lãnh năm 1954
12 1345/STC-QLG&CS 12/06/2020 V/v cử người tham gia Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự
13 1344 /STC-QLG.CS 12/06/2020 V/v góp ý kiến dự toán cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế thuộc dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp
14 1343 /STC-QLG.CS 12/06/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hóa chất xét nghiệm theo máy của Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò năm 2020 – 2023 lần 2
15 1342 /STC-TCĐT 12/06/2020 V/v góp ý dự án Hỗ trợ chuyển dịch năng lượng bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long
16 1340 /STC-TCĐT 12/06/2020 V/v phát sinh một số hạng mục vào dự án Xây dựng hệ thống thông tin chính quyền điện tử tỉnh Đồng Tháp
17 134 /STC-TCĐT 12/06/2020 V/v góp ý thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Đồng Tháp
18 1338 /STC-HCSN 12/06/2020 V/v ý kiến các đối tượng, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ
19 1337 /STC-HCSN 12/06/2020 V/v không tham dự lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 22
20 1336 /STC-HCSN 12/06/2020 V/v kinh phí tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tổ tư vấn Kinh tế tập thể cấp Tỉnh