VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1333/STC-VP 11/06/2020 V/v góp ý các dự thảo văn bản
2 1332/STC-HCSN 11/06/2020 V/v thẩm định dự toán thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020.
3 1331 /STC-HCSN 11/06/2020 V/v thẩm định sự cần thiết, nội dung và nguồn vốn đầu tư dự án Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp
4 1330 /STC-QLG.CS 11/06/2020 V/v thu thập thông tin
5 1329 /STC-QLG.CS 11/06/2020 V/v thu hồi đất bến xe khách (cũ) tại Phường 2, thành phố Cao Lãnh
6 1328/STC-QLG.CS 11/06/2020 V/v xin chủ trương mua sắm thiết bị văn phòng của Chi cục quản lý đất đai
7 1327/STC-QLG.CS 11/06/2020 V/v thanh lý xe ô tô của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh.
8 1326 /STC-TCĐT 11/06/2020 V/v sự cần thiết, nguồn kinh phí xây dựng nhà xe ô tô của Toà án nhân dân Tỉnh
9 1325/STC- TCĐT 11/06/2020 V/v gia hạn thời gian xử lý văn bản
10 1037/STC-HCSN 11/06/2020 V/v triển lãm ảnh kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020)
11 62 /STC-QLG&CS 10/06/2020 V/v mời họp
12 22/TB-HĐTĐGĐ 10/06/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
13 21/TB-HĐTĐGĐ 10/06/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
14 1324 /STC-TCDN 10/06/2020 V/v điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Mekong tại huyện Tam Nông của Công ty TNHH MTV thức ăn thủy sản Mekong
15 1322/STC-TCĐT 10/06/2020 V/v góp ý điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Trườn THPT thành phố Cao Lãnh
16 1321/STC-QLNS 10/06/2020 V/v phối hợp xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 84/NQ- CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
17 1320 /STC- HCSN 10/06/2020 V/v góp ý dự thảo Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh
18 1319 /STC-HCSN 10/06/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam theo Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 11/6/2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh
19 1318 /STC-HCSN 10/06/2020 V/v điều chỉnh phân khai dự toán kinh phí thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2020
20 1317 /STC-QLNS 09/06/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành và dự thảo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Quỹ PCTT tỉnh Đồng Tháp (lần 2)