VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1316 /STC-HCSN 09/06/2020 V/v đào tạo, bồi dưỡng kế toán tài chính công
2 1315 /STC-QLG.CS 09/06/2020 V/v điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hiện vật bồi dưỡng của Trung tâm Y tế thị xã Hồng Ngự
3 1314/STC-QLG.CS 09/06/2020 V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 01: Cung cấp, lắp đặt các thiết bị máy thở
4 1313 /STC-QLG.CS 09/06/2020 V/v lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hỉ đạo điều hành
5 1312/STC-QLG&CS 09/06/2020 V/v thống nhất phương pháp xác định giá đất
6 1311/STC-VP 09/06/2020 V/v cử nhân viên tập huấn bảo vệ cơ quan năm 2020
7 1310/STC-VP 09/06/2020 V/v cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia tỉnh Đồng Tháp năm 2020
8 1309 /STC-TCDN 09/06/2020 V/v xây dựng đơn giá xử lý rác bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh
9 1308/STC-QLG&CS 09/06/2020 V/v cung cấp thông tin, tài liệu
10 BC 08/06/2020 Báo cáo Kết quả rà soát việc cổ phần hoá và việc lập, phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hoá Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp
11 61/STC-TCĐT 08/06/2020 Thơ mời v/v khảo sát về sự cần thiết, nguồn kinh phí sửa chữab khu vệ sinh và sơn P trụ sở Sở Kế hoạch - Đầu tư
12 60 /STC-QLG.CS 08/06/2020 V/v mời họp
13 171 /STC-QLNS 08/06/2020 V/v thông báo rút dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp năm 2020
14 1306 /STC-QLG.CS 08/06/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe ô tô chuyên dùng phục vụ quan trắc môi trường của Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
15 1305 /STC-QLG.CS 08/06/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm xe ô tô chuyên dùng của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường
16 1304 /STC-QLG.CS 08/06/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua lươn giống hỗ trợ mô hình nuôi lươn không bùn mật độ cao theo hướng an toàn sinh học gắn liên kết tiêu thụ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn
17 1303 /STC-QLG.CS 08/06/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua đồ vải bệnh nhân năm 2020 của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp
18 1302 /STC-QLG.CS 08/06/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua văn phòng phẩm của Trung tâm Y tế huyện Tân Hồng
19 1301 /STC-QLG.CS 08/06/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật liệu phục vụ bệnh nhân năm 2020 của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp
20 1300 /STC- TCĐT 08/06/2020 V/v danh mục hạ tầng nội đồng phục vụ sinh kế năm 2020- 2021 thuộc Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười