VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1193 /STC-HCSN 27/05/2020 V/v phân khai dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2020
2 1192 /STC- HCSN 27/05/2020 V/v góp ý dự thảo hướng dẫn hồ sơ và quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tham gia Chương trình du học vừa học, vừa làm tại Đài Loan
3 1191 /STC-QLNS 27/05/2020 V/v phúc đáp việc bổ nhiệm kế toán trưởng ngân sách huyện Hồng Ngự
4 1190/STC-QLG.CS 27/05/2020 V/v đề xuất phương án xử tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước
5 1189/STC-HCSN 27/05/2020 V/v nguồn kinh phí sửa chữa Trung tâm y tế huyện Thanh Bình.
6 1188 /STC-QLG.CS 27/05/2020 V/v bàn giao kho Dự trữ Nhà nước xã Vĩnh Thạnh, H. Lấp Vò
7 1187 /STC-QLG.CS 27/05/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp hàng hóa bồi dưỡng độc hại năm 2020-2021 Bệnh viện đa khoa Sa Đéc
8 1186 /STC-QLG.CS 27/05/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp hàng hóa bồi dưỡng độc hại cho công chức, viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự
9 1185 /STC-QLG.CS 27/05/2020 V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ
10 1183/KH-STC 26/05/2020 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua chuyên đề năm 2020 “nâng cao văn hóa và đạo đức công vụ”
11 1183/KH-STC 26/05/2020 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua chuyên đề năm 2020 “nâng cao văn hóa và đạo đức công vụ”
12 1182/KH-STC 26/05/2020 Về việc phát động phong trào thi đua năm 2020
13 1181 /STC-VP 26/05/2020 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
14 1179/STC- HCSN 26/05/2020 V/v chủ trương kinh phí cải tạo khu vệ sinh tại trụ sở làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
15 1178/STC-VP 26/05/2020 V/v xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc, HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
16 1177/STC-QLG.CS 26/05/2020 v Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của các đơn vị thuộc huyện Hồng Ngự
17 1176 /STC-VP 26/05/2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020
18 1175 /STC-QLG.CS 26/05/2020 V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu mua sắm thiết bị phòng sạch của Trung tâm Kiểm nghiệm lần 2
19 1174 /STC-VP 26/05/2020 V/v cử cán bộ tham gia Ban điều hành và Nhóm giúp việc Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công
20 1173/STC-VP 26/05/2020 V/v thay đổi thành viên Tổ chuyên viên tài chính