VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1172 /STC-TCĐT 26/05/2020 V/v góp ý xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
2 1171 /STC-TCĐT 26/05/2020 V/v góp ý thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án giao thông GĐ 2021 - 2025
3 1170/STC-QLNS 26/05/2020 V/v hỗ trợ chế độ thôi việc đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã do dôi dư sắp xếp, bố trí lại số lượng theo quy định (đợt 5) của huyện Tân Hồng, Tháp Mười và thị xã Hồng Ngự.
4 DS 25/05/2020 Danh sách thành viên tham gia ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án “chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng đối với nạn nhân chất độc hóa học/dioxin giai đoạn 2018 – 2021” tỉnh đồng tháp
5 74/QĐ-STC 25/05/2020 Quyết định V/v phụ cấp thâm niên nghề cho cán bộ, công chức thanh tra
6 73/QĐ-STC 25/05/2020 V/v nâng bậc lương cán bộ, công chức
7 1168/STC-TCĐT 25/05/2020 V/v thẩm định dự toán Đề án điều chỉnh hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính thị trấn Thường Thới Tiền, xã Thường Phước 2 và xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự
8 1167 /STC-HCSN 25/05/2020 V/v bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp năm 2020
9 1166 /STC-QLG.CS 25/05/2020 Báo báo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bổ sung tài liệu cho Thư viện Tỉnh
10 1165/STC-QLNS 25/05/2020 V/v đề nghị phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí thực hiện theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ, bổ sung (lần 2) đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11 1164/STC-QLG&CS 25/05/2020 V/v thống nhất phương pháp xác định giá đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc Phương Vũ
12 1163/STC-QLG.CS 25/05/2020 V/v điều chuyển tài sản từ Bến phà Vàm Cống thuộc Bộ giao thông Vận tải về địa phương
13 1162 /STC-HCSN 25/05/2020 V/v kinh phí thuê tư vấn lập phương án – dự toán xây dựng lưới địa chính, đo đạc thành lập bản đồ địa chính và đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự và 03 xã (Ba sao, Phương Thịnh, Gáo Giồng) huyện Cao Lãnh
14 1161 /STC-HCSN 25/05/2020 V/v chủ trương cải tạo nâng cấp phòng dịch vụ điều trị động vật, cửa hàng thuốc thú y và nâng cấp mặt sân của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
15 1160/STC-QLG.CS 25/05/2020 V/v phê duyệt đơn giá dịch vụ, sự nghiệp công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nƣớc của Sở Giao thông vận tải
16 1159 /TTr - STC 25/05/2020 Tờ trình Về việc giảm giá nước sạch sinh hoạt trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid - 19
17 61/QĐ-STC-PDQT 22/05/2020 Về việc phê duyệt quyết toán dự án Mua sắm trang thiết bị cho một số trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp hoàn thành
18 1158/STC-TCĐT 22/05/2020 V/v góp ý dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp năm 2020
19 1157/STC-VP 22/05/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản họat động Khối thi đua số 5
20 1156/STC-QLG.CS 22/05/2020 V/v điều chuyển tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ