VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 2304/STC-THTK 24/09/2020 V/v khai thác, sử dụng Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia
2 161/BC-STC 24/09/2020 Báo cáo Tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI
3 151/QĐ-STC 24/09/2020 Quyết định xác lập sở hữu toàn dân về tài sản công và phương án xử lý tài sản công từ xác lập sở hữu toàn dân giao cho Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự quản lý, sử dụng
4 105 /STC-QLG&CS 24/09/2020 V/v mời họp
5 104 /STC-QLG&CS 24/09/2020 V/v mời họp
6 48/TB-HĐTĐGĐ 23/09/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
7 47/TB-HĐTĐGĐ 23/09/2020 Thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất của hội đồng thẩm định giá đất
8 313 /STC-QLNS 23/09/2020 V/v thông báo rút dự toán kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa hoàn trả cho Hợp tác xã Nông nghiệp An Thạnh.
9 2303 /STC-TCĐT 23/09/2020 V/v quyết toán vốn đầu tư công trình Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận B
10 2302/STC-QLNS 23/09/2020 V/v tham mưu giải trình các ý kiến đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
11 2301/STC-VP 23/09/2020 V/v thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” Tỉnh
12 2300/STC-QLNS 23/09/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
13 2299 /STC-QLNS 23/09/2020 V/v thông báo số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa.
14 2298 /STC- TCĐT 23/09/2020 V/v giải trình một số nội dung liên quan phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2019
15 2296 /STC- HCSN 23/09/2020 V/v kinh phí trùng tu, chống xuống cấp di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và quốc gia năm 2020
16 2295 /STC-HCSN 23/09/2020 V/v kinh phí trợ cấp thôi việc cho ông Nguyễn Thế Hanh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim
17 2294 /STC-HCSN 23/09/2020 V/v ý kiến về bổ nhiệm kế toán trưởng của Sở Xây dựng.
18 2293/STC-HCSN 23/09/2020 V/v góp ý dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025.
19 2292 /STC-HCSN 23/09/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính
20 2291/STC-QLG.CS 23/09/2020 V/v thanh lý xe ô tô của Trung tâm Phát triển du lịch Tỉnh (cũ).