VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1065 /STC-HCSN 13/05/2020 V/v hoàn thiện Đề cương và dự toán chi tiết mua sắm thiết bị phòng học trực tuyến
2 1064 /STC-HCSN 13/05/2020 V/v kinh phí phối hợp tổ chức Chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp
3 1063/STC-QLG.CS 13/05/2020 V/v điều chuyển tài sản từ Khu di tích Xẻo quýt sang Trung tâm Xúc tiến, Thương mại, Du lịch và Đầu tư Tỉnh.
4 1062 /STC-HCSN 13/05/2020 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/4/2020 của Bộ Tài chính.
5 74/BC-STC 12/05/2020 Báo cáo Công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm 2020
6 1061 /STC-QLNS 12/05/2020 V/v thông báo rút dự toán kinh phí hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 1)
7 1060 /STC-TCDN 12/05/2020 V/v tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên năm 2020
8 1059 /STC-TCDN 12/05/2020 V/v quyết toán chi phí xử lý rác tồn đọng tại Nhà máy xử lý và tái chế rác thải Đập Đá, huyện Cao Lãnh từ ngày 01/01/2020 đến ngày 17/3/2020
9 1058 /STC-TCĐT 12/05/2020 V/v nguồn trả nợ vốn ứng chi trả tiền đền bù công trình Chi Cục thuế thành phố Cao Lãnh
10 1057 /STC-TCĐT 12/05/2020 V/v tham gia ý kiến phương án đầu tư và công tác chuẩn bị đầu tư Khu công nghiệp Ba Sao
11 1056/STC-VP 12/05/2020 V/v ý kiến thẩm định dự thảo Quyết định bãi bỏ một số VBQPPL do UBND Tỉnh ban hành
12 1055/STC-VP 12/05/2020 V/v góp ý dự thảo sửa đổi Hướng dẫn tổ chức, hoạt động Cụm, Khối thi đua tỉnh
13 1054/STC-QLNS 12/05/2020 V/v gia hạn báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
14 1053/STC-QLG.CS 12/05/2020 V/v xin chủ trương trang bị hệ thống máy chủ của Trung tâm Y tế huyện Thanh Bình
15 1052/STC-QLG.CS 12/05/2020 V/v thanh lý xe ô tô của Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp.
16 1051/STC-QLG.CS 12/05/2020 V/v thanh lý xe ô tô của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Cao Lãnh.
17 1050/STC-QLG.CS 12/05/2020 V/v thanh lý xe ô tô biển số 66A-1189
18 1049 /STC-TCĐT 12/05/2020 V/v sự cần thiết, nguồn kinh phí đầu tư cải tạo cổng, hàng rào, nhà bảo vệ, thuộc Trụ sở làm việc Công an Tỉnh
19 1048 /STC-TCĐT 12/05/2020 V/v hỗ trợ kinh phí để thực hiện gói thầu số 13 thuộc dự án “Thiết bị phát thanh, truyền hình kỹ thuật số” và mua sắm thường xuyên
20 1047/STC-TCĐT 12/05/2020 V/v cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nâng cấp hệ thống đê bao Sa Rài bảo vệ thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp