VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1030 /STC-HCSN 08/05/2020 V/v báo cáo kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
2 1029 /STC-TCDN 08/05/2020 V/v hỗ trợ chi phí lãi vay cho Công ty CP Công nghệ Truyền thông Tương Lai
3 1028 /STC-TCDN 08/05/2020 V/v thẩm định Hồ sơ điều chỉnh dự án Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I
4 1027 /STC-TCDN 08/05/2020 V/v Dự thảo Hợp đồng ủy thác quản lý điều hành Quỹ Phát triển Đất Tỉnh
5 1026 /STC-QLG&CS 08/05/2020 V/v cử người tham gia Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự
6 1025 /STC-HCSN 08/05/2020 V/v kinh phí thực hiện dự án Xây dựng mạng lưới trạm CORS GNSS
7 1024 /STC-HCSN 08/05/2020 V/v báo cáo kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020
8 1022/STC-QLG.CS 08/05/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm soát rong bèo, lục bình và mai dương tại Vườn Quốc gia Tràm Chim năm 2020
9 1021 /STC-QLG.CS 08/05/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hiện vật bồi dưỡng cho viên chức của Trung tâm Y tế thị xã Hồng Ngự
10 1016 /STC-HCSN 07/05/2020 V/v lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Tỉnh
11 996/STC-HCSN 06/05/2020 V/v bổ sung kinh phí thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm
12 47/STC-QLG&CS 05/05/2020 V/v định giá tài sản trong tố tụng hình sự
13 89/QĐ-TTDVTC 04/05/2020 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 02: Mua máy chiếu, máy in, máy photocopy, máy fax
14 860/KH-STC 17/04/2020 Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp
15 823/KH-STC 15/04/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
16 59 /STC- TCĐT 08/04/2020 V/v báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công quý I/2020
17 61 /QĐ-STC 06/04/2020 Quyết định V/v ban hành quy chế chi tiêu nội bộ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán của cơ quan Sở Tài chính
18 54/BC-STC 01/04/2020 Về việc báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
19 38/BC-STC 10/03/2020 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng quý 1 năm 2020
20 36/BC-STC 09/03/2020 Báo cáo Công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng quý I năm 2020