VanBan

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu Tập tin đính kèm

Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 148/QĐ-STC 23/09/2020 Quyết định Xác lập sở hữu toàn dân về tài sản công và phương án xử lý tài sản công từ xác lập sở hữu toàn dân giao cho Bệnh viện Phổi quản lý, sử dụng
2 147/QĐ-STC 23/09/2020 Quyết định Xác lập sở hữu toàn dân về tài sản công và phương án xử lý tài sản công từ xác lập sở hữu toàn dân giao cho Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp quản lý, sử dụng
3 2290 /STC-QLNS 22/09/2020 V/v góp ý thẩm định đề án đề nghị công nhận Trung tâm xã An Long, huyện Tam Nông đạt tiêu chí đô thị loại V.
4 2289/STC-VP 22/09/2020 V/v thu hồi thẻ thanh tra và miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên chính
5 2288/STC-HCSN 22/09/2020 V/v xin điều chỉnh kinh phí xây dựng hệ thống chữa cháy ngoài nhà của Bệnh viện Phục hồi chức năng.
6 2287 /STC-QLG.CS 22/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp
7 2286 /STC-QLG.CS 22/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp năm 2020
8 2285 /STC-QLG.CS 22/09/2020 Báo cáo thẩm định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhà giáo và biên soạn chỉnh sửa chương trình, giáo trình giáo dục nghề nghiệp năm 2020
9 2284 /STC-HCSN 22/09/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyế
10 103/STC-TCĐT 22/09/2020 V/v mời họp
11 310 /2020/TB-STC 21/09/2020 Thông báoThẩm định quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2019 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
12 309/STC-HCSN 21/09/2020 Thông báo thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi ngân sach nhà nước năm 2020
13 2283/STC-QLNS 21/09/2020 V/v góp ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 227/2016/TT- BTC và Thông tư số 112/2017/TT- BTC của Bộ Tài chính
14 2282 /STC-QLCS-G 21/09/2020 V/v góp ý dự thảo văn bản
15 2281/STC-VP 21/09/2020 V/v cử công chức tham dự tham quan, học tập kinh nghiệm phát triển năng suất lao động các ngành công nghiệp chủ lực
16 2280/STC-TCĐT 21/09/2020 V/v bố trí vốn đầu tư tuyến ống cấp nước sạch nông thôn tại CDC biên giới xã Thông Bình, huyện Tân Hồng
17 2279/STC-QLNS 21/09/2020 V/v phối hợp giải trình nguyên nhân ước kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 không đạt kế hoạch.
18 2277 /STC-HCSN 21/09/2020 V/v trang bị tài khoản online cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng giáo dục phổ thông của năm 2021
19 2276 /STC- HCSN 21/09/2020 V/v kinh phí trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen cấp bộ, Bằng khen cấp tỉnh (đợt 2/2020)
20 2275/STC-QLNS 21/09/2020 V/v xóa nợ, khoanh nợ đối với các hộ dân vay từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp