Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu
1 68/2021/NQ-HĐND HĐND tỉnh Đồng Tháp 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu,Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
2 67/2021/NQ-HĐND HĐND tỉnh Đồng Tháp 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, phí tham quan di tích lịch sử, phí tham quan công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
3 66/2021/NQ-HĐND HĐND tỉnh Đồng Tháp 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
4 60/2021/NQ-HĐND HĐND tỉnh Đồng Tháp 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
5 57/2021/NQ-HĐND HĐND tỉnh Đồng Tháp 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu,Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
6 55/2021/NQ-HĐND HĐND tỉnh Đồng Tháp 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
7 54/2021/NQ-HĐND HĐND tỉnh Đồng Tháp 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
8 53/2021/NQ-HĐND HĐND tỉnh Đồng Tháp 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
9 52/2021/NQ-HĐND HĐND tỉnh Đồng Tháp 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
10 51/2021/NQ-HĐND HĐND tỉnh Đồng Tháp 17/08/2021 Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.