Xuất bản thông tin

null Triển khai các Nghị Quyết kết luận, chương trình hành động và kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh và Ban thường vụ Tỉnh uỷ khoá XI

Lãnh đạo sở tài chính Hoạt động của Đảng, Đoàn thể và các tổ chức.

Triển khai các Nghị Quyết kết luận, chương trình hành động và kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh và Ban thường vụ Tỉnh uỷ khoá XI

Ngày 05-06/4/2022 Đảng uỷ Sở Tài chính triển khai các nghị Quyết kết luận, chương trình hành động và kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh và Ban thường vụ Tỉnh uỷ khoá XI do đồng chí Nguyễn Văn Cả, Bí thư Đảng uỷ/Phó Giám đốc Sở và đồng chí Nguyễn Thành Phương Phó Bí thư Đảng uỷ/Chánh Văn phòng Sở triển khai, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động cơ quan nắm tại hội trường Sở Tài chính.

Đ/c Nguyễn Văn Cả Bính thư Đảng uỷ/Phó giám đốc Sở

triển khai Nghị quyết, kết luận trong hội nghị

Đ/c Nguyễn Thành Phương Phó Bí thư Đảng uỷ/Chánh Văn phòng Sở triển khai Nghị quyết, kết luận trong hội nghị

Công chức, viên chức Sở Tài chính tham dự hội nghị

vhp

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:8080