Xuất bản thông tin

null Quyết định 1923/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách

Số ký hiệu 1923/QĐ-TTg
Ngày ký 25 thg 11 2020 - 00:00:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới