Xuất bản thông tin

null Thông tư 35/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định

Số ký hiệu 35/2022/TT-BTC
Ngày ký 16 thg 6 2022 - 00:00:00
Người ký Nguyễn Đức Chi
Trích yếu Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới