Xuất bản thông tin

null Thông tư 32/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

Số ký hiệu 32/2022/TT-BTC
Ngày ký 09 thg 6 2022 - 00:00:00
Người ký Vũ Thị Mai
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 273/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới