Xuất bản thông tin

null Thông tư 36/2022/TT-BTC ngày 16/6/2022 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

Số ký hiệu 36/2022/TT-BTC
Ngày ký 16 thg 6 2022 - 00:00:00
Người ký Vũ Thị Mai
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới