Xuất bản thông tin

null Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Số ký hiệu 29/2022/NQ-HĐND
Ngày ký 09 thg 12 2022 - 00:00:00
Người ký Phan Văn Thắng
Trích yếu Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân Tỉnh Đồng Tháp
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới

Thông báo

Thông báo

Thông báo đấu giá tài sản

28 thg 8 2023 - 09:30:00

Thông báo đấu giá tài sản

03 thg 8 2023 - 09:24:00

Thông báo đấu giá tài sản

20 thg 7 2023 - 11:54:00