Xuất bản thông tin

null Thông tư 02/2023/TT-BTC ngày 06/01/2023 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Số ký hiệu 02/2023/TT-BTC
Ngày ký 06 thg 1 2023 - 00:00:00
Người ký Võ Thành Hưng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới

Thông báo

Thông báo

Thông báo đấu giá tài sản

28 thg 8 2023 - 09:30:00

Thông báo đấu giá tài sản

03 thg 8 2023 - 09:24:00

Thông báo đấu giá tài sản

20 thg 7 2023 - 11:54:00