Xuất bản thông tin

null Nghiêm túc thực hiện chủ trương triệt để tiết kiệm chi thường xuyên

Nghiêm túc thực hiện chủ trương triệt để tiết kiệm chi thường xuyên

Ngày 11/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kết hợp với các biện pháp hỗ trợ khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, thu hút các nguồn vốn đầu tư mới, từ đó quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo dự toán.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện chủ trương triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước còn lại và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Cùng với đó là siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách trong thực thi công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên, thực hiện nghiêm các kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm toán.

Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định, tăng cường quản lý thu; chống thất thu, chống chuyển giá, quản lý chặt chẽ hoàn thuế, xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; dừng thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp nếu không phát hiện dấu hiệu vi phạm thuế, dự báo và đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Nguồn: 610/UBND-KT

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:8080