Xuất bản thông tin

null Sở Tài chính Đồng Tháp đón nhận Cờ thi đua Chính phủ năm 2019

Tin chuyên ngành Tin chuyên ngành

Sở Tài chính Đồng Tháp đón nhận Cờ thi đua Chính phủ năm 2019

             Ngày 02 tháng 10 năm 2020, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp, lần thứ VI (2020 - 2025), Sở Tài chính là một trong 4 đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019 của tỉnh Đồng Tháp vinh dự được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.

 Với kết quả trên, vừa là niềm tự hào của tập thể CBCCVC Sở Tài chính cũng là động lực để tập thể Lãnh đạo và CBCCVC phấn đấu giữ vững niềm tin, uy tín của ngành nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

          Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trao tặng Cờ thi đua Chính phủ cho các tập thể.

Tuyeát Trinh

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới
Nút: dongthap.gov.vn:8080