Xuất bản thông tin

null Sở Tài chính kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng thuộc sở năm 2020

Bản tin cải cách hành chính Bản tin cải cách hành chính

Sở Tài chính kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng thuộc sở năm 2020

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính lĩnh vực Tài chính  năm 2020. Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính Sở Tài chính tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng thuộc Sở như: Phòng Quản lý giá và Công sản, Tài chính Hành chính sự nghiệp, Tài chính đầu tư, Quản lý ngân sách, Tài chính doanh nghiệp.

Qua các buổi kiểm tra, tổ kiểm tra đánh giá kết quả triển khai thực hiện thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan, tổ tiến hành kiểm tra và đánh giá kết quả cụ thể như sau: 

Ảnh minh họa

            Qua kết quả kiểm tra cho thấy các phòng có triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020. Triển khai phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Tuyên truyền và viết tin về công tác cải cách hành chính đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Công tác rà soát thủ tục hành chính thực hiện tốt, có cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành tham mưu trình công bố kịp thời. Công tác giải quyết thủ tục hành chính đều thực hiện đúng quy trình, có mở sổ theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả với bộ phận một cửa, về thành phần hồ sơ, biểu mẫu thực hiện đúng theo quy định, hồ sơ về thủ tục hành chính đều trả đúng hạn và trước hạn, không có hồ sơ trễ hạn. 

Thực hiện tốt công tác xác định vị trí việc làm của phòng theo yêu cầu của bộ phận tổ chức cơ quan đúng quy định. Có quan tâm tạo điều kiện cho công chức thuộc phòng tham gia đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức và đạt chuẩn chức danh theo quy hoạch. Thực hiện tốt quy định chức năng nhiệm vụ, chế độ làm việc, thời gian và lề lối trong xử lý công việc hành chính cơ quan được ban hành kèm theo Quyết định số 62/QĐ-STC, ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Sở Tài chính. Thực hiện tốt việc kê khai tài sản, thu nhập, xử lý công việc đảm bảo theo yêu cầu và báo cáo đúng quy định, ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn hạn chế như: Việc  chuyển văn bản trên phần mềm một số công chức của phòng thực hiện tốt nhưng chưa thực hiện thao tác kết thúc trên phần mềm, dẫn đến số lượng văn bản tồn đọng còn nhiều.

Qua buổi kiểm tra, tổ kiểm tra nhắc nhở các phòng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, thực hiện kịp thời công tác chuyển văn bản và kết thúc xử lý văn bản trên phần mềm, sắp xếp hồ sơ gọn gàng, ngăn nắp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở năm 2020./.

            Kim Dung

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới