Xuất bản thông tin

null Bộ Tài chính vượt 20% chỉ tiêu tích hợp dịch vụ công mức 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bản tin cải cách hành chính Bản tin cải cách hành chính

Bộ Tài chính vượt 20% chỉ tiêu tích hợp dịch vụ công mức 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tích hợp thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị chủ động rà soát xây dựng lộ trình chi tiết triển khai, khẩn trương tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục chuẩn hóa thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính và cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, mã hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử bảo đảm công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính...

Theo Cục Tin học và thống kê tài chính, đến nay, Bộ Tài chính đã triển khai 979 dịch vụ công trực tuyến, trong đó, 106 dịch vụ công trực tuyến mức 1; 288 dịch vụ công trực tuyến mức 2; 192 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 393 dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Dịch vụ công thứ 1000 cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia được công bố ngày 19/8/2020 là dịch vụ kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô xe máy. Đây là dịch vụ rất quan trọng và rất khó bởi lần đầu tiên triển khai và phải cấu trúc lại quy trình thủ tục. Để cung cấp dịch vụ công này, ngành Tài chính đã nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống quản lý thuế với hệ thống cổng thông tin dịch vụ quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã hoàn thành cung cấp bộ câu hỏi - trả lời trong giải quyết thủ tục hành chính để tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bộ câu hỏi - trả lời nhằm giải đáp cho người dân, doanh nghiệp về những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật.

Cục Tin học và thống kê tài chính cho biết, trong số các dịch vụ công tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nêu trên, dịch vụ công được người dân và doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất.

Với tài khoản đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện được tất cả các dịch vụ công trực tuyến và theo dõi quá trình hoàn thành thủ tục hành chính mà không cần phụ thuộc vào thời gian, địa điểm.

Qua triển khai cổng Dịch vụ công Quốc gia đã thúc đẩy quá trình đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam. góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước./.

   Nguồn: tapchitaichinh.vn

Cẩm Thúy

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới