Xuất bản thông tin

null Thông tư 103/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2020 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công

Số ký hiệu 103/2020/TT-BTC
Ngày ký 26 thg 11 2020 - 00:00:00
Người ký Trần Xuân Hà
Trích yếu Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới