Xuất bản thông tin

null Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017; nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 và nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 91/2015/NĐ-CP

Số ký hiệu 140/2020/NĐ-CP
Ngày ký 30 thg 11 2020 - 00:00:00
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 91/2015/NĐ-CP
Cơ quan ban hành Chính phủ
Tập tin đính kèm Tải về Tập tin đính kèm

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới