Xuất bản thông tin

null [Infographic] Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022: Tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả

Bản tin cải cách hành chính Bản tin cải cách hành chính

[Infographic] Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022: Tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả

Sau 01 năm đi vào hoạt động, Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tiếp nhận gần 6.000 ý kiến, tỷ lệ xử lý đúng và trước hạn đạt 99,73%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong tiếp nhận và xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân. Mời xem [Infographic] sau đây.

Hữu Nghĩa

Nguồn: dongthap.gov.vn

 

Follow

Văn bản mới

Văn bản mới